Huub de Graaff

Onderzoeker en ontwerper van nieuwe arbeidsrelaties. Jurist, veranderaar.