In opdracht van SFA, het sectorfonds architectenbureaus worden bouwstenen ontwikkeld voor een collectieve arbeids-en opdrachtovereenkomst, de caoo. Het eindresultaat is een blauwdruk voor een nieuwe cao waar cao-partijen SFA opdracht toe hebben gegeven. Naast de traditionele werkgever- werknemerelementen, wordt de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gefaciliteerd. De caoo faciliteert werkenden in de branche en formuleert een gelijk speelveld voor architectenbureaus. Het project bestaat uit beleidsontwikkeling, pilots en casestudies met architectenbureaus, en bureaus uit aanpalende branches, workshops met werknemers en zzp’ers en een samenwerking met de Universiteit Tilburg en communicatie in vak- en dagbladen hierover.