Kwartiermaker in opdracht van TFI Utrecht. Zeven partijen helpen opstarten en verbinden in twee pilots voor opschaalbare zonne-energietoepassingen in Utrecht en Amersfoort. Zonne-energie op wijkniveau in een smart grid, vanuit aanbod (deelauto, opslag en distributie) en vraag (inzicht, voorspelling en vraagsturing). Met Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Utrecht, DNVKEMA, CapGemini, Ecofys, Lomboxnet, Stedin en Icasus.