Na een tweetal CANVAS sessies is een verandertraject gestart. Ingezet door invulling van een (interim)management positie. Door meer te focussen op de sterke punten van het bedrijf en keuzes te maken wat wel en niet tot de portfolio behoort is er meer rust gekomen en kunnen de opdrachtgevers goed worden bediend.