In opdracht van en in samenwerking met CAOP, kennis en –dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publiek domein, wordt in verschillende branches onderzocht of er behoefte bestaat nieuwe arbeidsrelaties onder het HR-beleid en/of de werkingssfeer van een cao te brengen en zo ja, hoe dit geregeld zou kunnen worden. Uitkomsten in bijeenkomsten met sociale partners, deskundigen en stakeholders. Publicatie onderzoek zomer 2015