Werken is veranderd. Baanzekerheid ook, die staat onder druk. Wat daar voor in de plaats komt is nog niet uitgekristalliseerd, nieuwe wetgeving maakt het niet eenvoudiger. WWZ en Wet DBA zijn politiek gekleurd, opdrachtnemerschap (zzp’ers) is divers geworden en bevindt zich voor een belangrijk deel op  onontgonnen gebied.

De uitwerking gebeurt – en dat is begrijpelijk want veel is nieuw en vers - in het oude denken, bijvoorbeeld met cao’s die niet meer aansluiten. De systeemwereld past even niet meer op de nieuwe werkelijkheid.

Wij onderzoeken en ontwerpen nieuwe arbeidsrelaties.  Dat kan op brancheniveau, bijvoorbeeld met een op elkaar afgestemd pakket afspraken voor werknemers- en opdrachtnemers gericht op een gelijk speelveld voor werkenden. De collectieve Arbeids- en Opdrachtovereenkomst (CAOO) is een voorbeeld. Ontwikkeld voor en met cao-partijen in de architectenbranche.

Werken in een bedrijf wordt vluchtiger, een beroep blijft, ook al ontwikkelt dat door. Afspraken gekoppeld aan een beroep kunnen een uitkomst zijn. Met een op het beroep gerichte cao, de beroepencao. Die insteek wordt momenteel onderzocht in opdracht van CAOP en Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA).

Aansluiting met ontwikkeling en innovatie zijn daar belangrijke elementen in.

Op bedrijfsniveau richten we ons op de driehoek werkgever –werknemer –organisatie. Veranderen gericht op nieuwe rollen en taken met oog voor (project)eigenaarschap. Zicht en begrip voor het Waarom, het Hoe en het Wat. Wat is een volwaardige arbeidsrelatie, wat betekent dat voor (opdracht)werkgever en (opdracht)werknemer?

Veranderen betekent niet automatisch ‘beter’, want dan heeft iedereen het kennelijk niet goed gedaan, dat demotiveert voordat is begonnen. Veranderen is aansluiten op nieuwe omstandigheden en vragen en welke rol past iedereen het best, in welke arbeidsrechtelijke relatie en wat is daar voor nodig, ook bij (opdracht)werkgever. De oudere werknemer ligt al een poosje onder vuur, maar de oudere werkgever moet ook aan de bak en de nieuwe werknemers en opdrachtnemers moeten kunnen aansluiten op hetzelfde speelveld.  Per saldo is het samen. Dat begeleiden we inhoudelijk en procesmatig. Waar nodig of gewenst zorgen we voor professionele communicatie, intern en extern.